Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Opšti uslovi ugovora
Rukovalac, vlasnik veb-šopa
Veb-šop webshop.biocomag.ch rukuje BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG. (u daljem tekstu „Pružalac usluge” ili „BIOCOM”)
Naziv pružaoca usluge: BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG.
Sedište pružaoca usluge: Švajcarska, 8212 Neuhausen, Zentralstrasse 56.
Adresa elektronske pošte pružaoca usluge: info@biocomag.ch
Veb stranica pružaoca usluge: www.biocomag.ch

Korišćenje veb-šopa
Putem veb-šopa mogu kupovati isključivo registrovani članovi distributivne mreže BIOCOM-a. Registracija je moguća putem on-lajn registracionog sistema dostupnog na adresi webshop.biocomag.ch! Za uspešnu registraciju je pored unošenja neophodnih podataka, potrebna i kupovina najmanje jednog proizvoda putem internet prodavnice! Slanjem on-lajn registracije novi član prihvata Uslove kupovine BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG.

Nakon toga novi član dospeva u računarski sistem kompanije, pa može kupovati/naručivati proizvode preko interneta.

Održavanje registracije
Kod BIOCOM-a ne postoje godišnje naknade za održavanje, ili obnovu registracije. Registrovanim korisnicima se nakon svake kupovine (sa bodovnom vrednošću) registracija produžuje automatski za jednu godinu.

Prestanak registracije
Ukoliko član mreže u toku jedne godine ne ostvari na svoje ime kupovinu u iznosu od jedne bodovne vrednosti, registracija mu prestaje. Time prestaje i mogućnost kupovine uz članski popust, kao i mrežne pogodnosti.

Podnošenje narudžba
Narudžbe se podnose putem internet prodavnice webshop.biocomag.ch, isključivo elektronskim putem. Pružalac usluge ne prima narudžbe telefonski, faksom, ili poštom. Obaveštenja u vezi narudžbi pružalac usluge takođe šalje elektronskim putem korisniku. Pre podnošenja narudžbe korisnik ima priliku izmeniti „kontakt” podatke u vezi isporuke. Narudžba se smatra ugovorom zaključenim, ali ne i potpisanim posredstvom interneta, čija sadržina se arhivira i kojem je naknadni pristup i naknadno pretraživanje omogućeno. Na osnovu ugovora, naručena roba konačno prelazi u vlasništvo i državinu kupca nakon izmirenja protivvrednosti fakture. (U slučaju plaćanja pouzećem, preuzimanjem plaćene pošiljke)
Pravnu regulativu vezanu za ostvarivanje odustanka od podnetih narudžbina sadrže uredbe vlade date države. Povrat kupoprodajne cene se ne odnosi na troškove transporta.

Ukoliko naručeni artikal ima grešku, eventualno je oštećen pri transportu, onda će to naša kompanija zameniti bez naknade. Ukoliko ne postoji mogućnost za zamenu, onda kupac može po svom izboru dobiti popust, ili odustati od kupovine.

BIOCOM će učiniti sve u cilju da podaci koji se pojavljuju na njegovim stranicama budu što je to moguće najtačnije.

Opisi proizvoda, iskustva, koja se pojavljuju na stranicama BIOCOM-a predstavljaju lična mišljenja. Izjave su bazirane na ličnom iskustvu pošiljaoca materijala, i odslikavaju njihovo mišljenje. Proizvodi na stranici se ne smatraju lekovima, upotreba dodataka ishrani ne zamenjuje uravnoteženu, raznoliku, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.


Pravilnik o zaštiti podataka ličnosti BIOCOM-a

Pretraživanje stranica
Možete slobodno pretraživati našim veb-stranicama, bez da morate otkriti bilo kakve podatke ličnosti o sebi. Određene informacije ipak beležimo kao deo funkcije naših veb-stranica, te podatke trenutno ne koristimo za bilo kakav cilj. Lični podaci, kao što su Vaš broj telefona, poštanska adresa, ili druga informacija, mogu da dođu u naš posed isključivo ukoliko nam to Vi dobrovoljno stavite na raspolaganje prilikom popunjavanja stranice za registraciju.

Šta se dešava sa podacima koje sa nama podelite?
Vaše podatke ne prosleđujemo trećim licima, osim ukoliko treće lice sarađuje sa nama kao podizvođač naše kompanije u ispunjavanju narudžbe. Međutim, u takvom slučaju, podizvođači nisu ovlašćeni sačuvati, koristiti, odnosno drugima proslediti podatke ličnosti koje je naša kompanije njima dostavila. Podatke o ličnosti prosleđujemo samo u slučaju, kada nas na to zakon obavezuje.

Ukoliko putem naših veb-stranica prikupimo Vaše podatke o ličnosti, njih možemo sačuvati i koristiti za praćenje Vama pruženih usluga ili proizvoda koje ste Vi kupili. Možemo ih koristiti i da Vam okrenemo pažnju na prilike, koje verujemo da Vas mogu interesovati. Na primer, možemo Vam poslati informacije o našim proizvodima putem elektronske pošte. Ukoliko ne želite primati ovakve informacije, ovu svoju želju nam možete bilo kada saopštiti putem elektronske pošte, nakon čega ćemo Vas ukloniti sa naše liste.

Kako čuvamo prikupljene podatke?
Podatke o ličnosti koje ste nam saopštili čuvamo elektronski, a možemo ih koristiti samo mi. Od učesnika u elektronskom trgovinskom lancu (prevoznici, itd.) tražimo, da se pridržavaju našeg pravilnika o čuvanju poslovne tajne, i saopštavamo im samo onoliko informacija, koje su neophodne da bi isporučili robu koju ste Vi naručili. Ne odgovaramo za eventualne dodatne informacije koje Vi saopštite ovim licima.

Korisnik ima potpunu odgovornost za sve narudžbe i druge transakcije prilikom kojih je upotrebljena njegova lozinka. Zbog toga Vas molimo da obratite pažnju da adekvatno sačuvate poverljivost Vaše lozinke. Ova odgovornost korisnika ne postoji ukoliko njegova lozinka bez njegove krivice dospe do neovlašćenog(ih) lica. BIOCOM neće snositi odgovornost zbog neispunjenja narudžbe, kašnjenja, štete nastale zbog prekida usluge i/ili gubitka poslovnih ili ličnih informacija ili drugih finansijskih gubitaka.

 

Automatsko prikupljanje podataka pri poseti stranici.
Takozvani kolačići (engleski 'cookies') su fajlovi male veličine koje čuvamo na Vaš računar, da Vas identifikujemo prilikom Vaše posete. Kolačići imaju za cilj i da Vas ne uznemiravamo ponovljenim slanjem istog obaveštenja, ili da bolje skrojimo naše stranice VAŠIM potrebama. Osim gore navedenog, prikupljamo i opšte informacije o Vašoj poseti. Sačinjavamo statistiku na primer o dnevnom broju posetilaca, o najčešće posećivanim stranicama i o vremenu provedenom na stranicama. Ovi podaci nam omogućavaju da bolje upoznamo potrebe naših posetilaca, pa da im pružimo proizvode i usluge u skladu sa ovim potrebama. Ovako prikupljene podatke ne povezujemo sa podacima na osnovu kojih Vas možemo lično identifikovati. To znači da smo zabeležili posetu, ali da je identitet posetioca ostaje nepoznat.