Naju├Ęestalija pitanja

├łPP

├łPP (├łesto Postavljana Pitanja)

 

Problem pri prijavljivanju:

Ukoliko se ne mo┬żete prijaviti, mo┬żete zatra┬żiti slanje nove lozinke na adresu elektronske po┬╣te iz sistema preko stranice http://webshop.biocomag.ch/putem opcije zaboravljena lozinka, ili prate├Ži slede├Ži link: http://webshop.biocomag.ch/index.php?page=pass

Lozinka se ┬╣alje samo na adresu iz sistema, te ukoliko se pojavi obave┬╣tenje o gre┬╣ci, onda se uneti podaci ne poklapaju. U takvom slu├Ęaju zatra┬żite pomo├Ž sponzora, po┬╣to on vidi adresu koja se nalazi u sistemu.

E-mail se odmah ┬╣alje automatski. Proverite i me├░u ne┬żeljenom ili brisanom po┬╣tom. Poslata po┬╣iljka sadr┬żi i Va┬╣e korisni├Ęko ime. Ovako primljene podatke je po┬żeljno kopirati (Ctrl+c, Ctrl+v)

Ukoliko Vam se izmenila adresa elektronske po┬╣te, ili nalog vi┬╣e nije dostupan, onda po┬╣aljite obave┬╣tenje o problemu na adresu admin@biocomag.chu kojem opisujete svoj problem, navodiv┬╣i Va┬╣ registracioni broj i e-mail adresu koju menjate. Zbog identifikacije navedite i svoje podatke iz sistema. Po┬╣to re┬╣avanje problema zahteva intervenciju programera, ono traje 1-2 radna dana.

 

Izmena podataka:

Podaci se mogu izmeniti isklju├Ęivo putem stranice http://webshop.biocomag.chnakon prijavljivanja, i to putem stavke izbornika „Li├Ęni podaci”. Polja: ime, datum ro├░enja, ime firme, poreski broj, kao i dr┬żava se ne mogu izmeniti. Sve izmene u vezi ovih podata po┬╣aljite napismeno na adresu elektronske po┬╣te admin@biocomag.ch.

Svi ostali podaci se mogu slobodno menjati. Adresa elektronske po┬╣te se prema prirodi stvari menja od slede├Žeg prijavljivanja, za prijavu je neophodno korisni├Ęko ime.

 

Naru├Ęivanje:

Nakon klika na dugme naru├Ęivanje o svakoj narud┬żbi ┬╣aljemo e-mail, izostanak e-mail-a na datu adresu ne zna├Ęi automatski da je naru├Ęivanje neuspelo. Ukoliko Vam se desi ovakav problem, na slede├Ži na├Ęin mo┬żete proveriti uspe┬╣nost Va┬╣e narud┬żbe. Provera narud┬żba je mogu├Ža nakon prijavljivanja pod stavkom izbornika „Prethodne narud┬żbe”. Ukoliko Vam je narud┬żba ovde navedena, onda je ona u svakom slu├Ęaju vidljiva i centrali pa ├Že je oni obraditi. Ovo se mo┬że pratiti i po promenama statusa. Bodovna vrednost narud┬żbe se tako├░e mora trenutno pojaviti u tabeli „Bodovi, struktura (xls format) ” pri stavci izbornika „Provera bodova” kao neobra├░eni bodovi.

Izmena i brisanje narud┬żba:

Zbog ugra├░enih automatskih funkcija na podnetim narud┬żbinama ne mo┬żemo izvr┬╣iti bilo kakve izmene. To zna├Ęi da se ovima ne mo┬że dodavati, oduzimati od njih, niti se mogu spajati paketi.

Postoji jedina mogu├Žnost: brisanje paketa. Zahtev u tom pogledu mo┬żete podneti bez ikakvog problema do 8 ├Ęasova ujutro prvog radnog dana koji sledi dan naru├Ęivanja. Nakon ovog vremena ne mo┬żemo garantovati blagovremeno brisanje paketa.

Eventualne zahteve za brisanje, kao i sve vrste zahteva za izmene (gre┬╣ka u adresi dostave, adresi ra├Ęuna, imenu, itd.) po┬╣aljite na adrese prema slede├Žem, navodiv┬╣i broj paketa, da bi nadle┬żne kolege iste ┬╣to ranije primile:

http://webshop.biocomag.ch          order@biocomag.ch

http://webshop.okonet.hu              megrendeles@okonet.hu

http://www.biocom-international.eu  biocom.slovakia@eniel.eu

http://www.biocom.network/webshopinfo@biocomnetwork.uk

 

Zahvaljujemo Vam se na razumevanju i saradnji, te ukoliko su Vam ove informacije korisne, molim Vas da iste podelite sa ┬╣to vi┬╣e kolega.