Najučestalija pitanja

ČPP

ČPP (Često Postavljana Pitanja)

 

Problem pri prijavljivanju:

Ukoliko se ne možete prijaviti, možete zatražiti slanje nove lozinke na adresu elektronske pošte iz sistema preko stranice http://webshop.biocomag.ch/putem opcije zaboravljena lozinka, ili prateći sledeći link: http://webshop.biocomag.ch/index.php?page=pass

Lozinka se šalje samo na adresu iz sistema, te ukoliko se pojavi obaveštenje o grešci, onda se uneti podaci ne poklapaju. U takvom slučaju zatražite pomoć sponzora, pošto on vidi adresu koja se nalazi u sistemu.

E-mail se odmah šalje automatski. Proverite i među neželjenom ili brisanom poštom. Poslata pošiljka sadrži i Vaše korisničko ime. Ovako primljene podatke je poželjno kopirati (Ctrl+c, Ctrl+v)

Ukoliko Vam se izmenila adresa elektronske pošte, ili nalog više nije dostupan, onda pošaljite obaveštenje o problemu na adresu admin@biocomag.chu kojem opisujete svoj problem, navodivši Vaš registracioni broj i e-mail adresu koju menjate. Zbog identifikacije navedite i svoje podatke iz sistema. Pošto rešavanje problema zahteva intervenciju programera, ono traje 1-2 radna dana.

 

Izmena podataka:

Podaci se mogu izmeniti isključivo putem stranice http://webshop.biocomag.chnakon prijavljivanja, i to putem stavke izbornika „Lični podaci”. Polja: ime, datum rođenja, ime firme, poreski broj, kao i država se ne mogu izmeniti. Sve izmene u vezi ovih podata pošaljite napismeno na adresu elektronske pošte admin@biocomag.ch.

Svi ostali podaci se mogu slobodno menjati. Adresa elektronske pošte se prema prirodi stvari menja od sledećeg prijavljivanja, za prijavu je neophodno korisničko ime.

 

Naručivanje:

Nakon klika na dugme naručivanje o svakoj narudžbi šaljemo e-mail, izostanak e-mail-a na datu adresu ne znači automatski da je naručivanje neuspelo. Ukoliko Vam se desi ovakav problem, na sledeći način možete proveriti uspešnost Vaše narudžbe. Provera narudžba je moguća nakon prijavljivanja pod stavkom izbornika „Prethodne narudžbe”. Ukoliko Vam je narudžba ovde navedena, onda je ona u svakom slučaju vidljiva i centrali pa će je oni obraditi. Ovo se može pratiti i po promenama statusa. Bodovna vrednost narudžbe se takođe mora trenutno pojaviti u tabeli „Bodovi, struktura (xls format) ” pri stavci izbornika „Provera bodova” kao neobrađeni bodovi.

Izmena i brisanje narudžba:

Zbog ugrađenih automatskih funkcija na podnetim narudžbinama ne možemo izvršiti bilo kakve izmene. To znači da se ovima ne može dodavati, oduzimati od njih, niti se mogu spajati paketi.

Postoji jedina mogućnost: brisanje paketa. Zahtev u tom pogledu možete podneti bez ikakvog problema do 8 časova ujutro prvog radnog dana koji sledi dan naručivanja. Nakon ovog vremena ne možemo garantovati blagovremeno brisanje paketa.

Eventualne zahteve za brisanje, kao i sve vrste zahteva za izmene (greška u adresi dostave, adresi računa, imenu, itd.) pošaljite na adrese prema sledećem, navodivši broj paketa, da bi nadležne kolege iste što ranije primile:

http://webshop.biocomag.ch          order@biocomag.ch

http://webshop.okonet.hu              megrendeles@okonet.hu

http://www.biocom-international.eu  biocom.slovakia@eniel.eu

http://www.biocom.network/webshopinfo@biocomnetwork.uk

 

Zahvaljujemo Vam se na razumevanju i saradnji, te ukoliko su Vam ove informacije korisne, molim Vas da iste podelite sa što više kolega.